Skærbæk Vandværk ligger med bygning og tanke på Brøns Skovvej 2a ca. 3 km nord for Skærbæk by.


Vandværket blev dannet i 1982 ved sammenlægning af 5 mindre vandværker som lå i Skærbæk by. Værkerne havde problemer med vandkvaliteten, og det blev besluttet at finde et nyt kildefelt, der kunne fremtidssikre en vandforsyning af Skærbæk by.

Der blev fundet et nyt kildefelt 3 km nord for Skærbæk by. Feltet med 4 boringer, i en dybde af ca. 60 meter, ligger i en bakkedal og er meget velydende. Skærbæk Vandværk har en indvindingstilladelse på 900.000 m3 vand pr. år.

Det nye vandværk blev bygget tæt på kildefeltet.

Skærbæk Vandværk har siden 1997 leveret vand til Brøns Vandværk og siden 2006 også til Rømø.

I 2011 indgik Skærbæk Vandværk en aftale med Mjolden Vandværk om overtagelse af deres ledningsnet og forbrugere, og på tilsvarende vis blev der indgået en aftale med Rejsby Vandværk i 2015.


Skærbæk Vandværk udpumper ca. 700.000 m3 vand årligt, og er derfor af Tønder Kommune udpeget som et af 4 nøglevandværker i Tønder Kommune.

For at minimere risikoen for nedsivende forurening omkring de 4 ældste boringer, blev der i 2008 indgået en aftale med en lokal landmand om plantning af ca. 10 ha. pesticidfri fredsskov.

For at øge forsyningssikkerheden har Skærbæk Vandværk i 2013 etableret et helt nyt kildefelt af samme størrelse som det eksisterende kildefelt. Det ny kildefelt ligger med 3 boringer i 195 meters dybde inde i Brøns Skov ca. 2 km øst for vandværket.

Skærbæk Vandværk producerer middelhårdt vand. Du kan se de aktuelle hårdheder under vandanalyser.Sådan kommer du i kontakt med Skærbæk Vandværk Amba

Skærbæk Vandværk Amba
Brøns Skovvej 2 A,
6780 Skærbæk


Bemærk!
e-mail: info@skaerbaekfjernvarme.dk Vandværket ligger på vestkysten mellem Tønder og Ribe


Tlf nr. 74753611 

 

Forbrugermeddelser

Der træder et nyt regulativ i kraft fra 01.01.2021.

 

Der har været en del presseomtale omkring fund af nye pesticider såsom 1,2,4-triazol, Chloridanzon, Chlorothalonil eller N.N-dimethylsulfamid i vandet fra vandværker forskellige steder i Danmark. Vandprøver udtaget på Skærbæk Vandværk har indtil nu ikke vist nogen form for pesticider i drikkevandet.

Driftsforstyrrelser bekendtgøres normalt via en SMS udsendelse til de berørte forbrugere. Derfor er det vigtigt, at du har din mobiltelefon tilmeldt SMS-systemet. Det kan gøres under menupunktet KONTAKT