Vandanalyse foretaget på ledningsnet eller vandværket

Skærbæk Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.
Vandprøverne udtages og analyseres af Eurofins. Ved at klikke på nedenstående link kan du følge med i de senest foretagne analyser m.v.

Vandanalyser


Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket.  

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget skiftevis ved 1 af boringerne i hvert kildefelt. Det vil sige, at der årligt tages 2 råvandsprøver.  

Pesticidanalyser m.v. udføres på råvandet fra boringerne og på afgang vandværket

Læs også: Sådan læses en vandanalyse - vejledning fra FVD  

Sådan kommer du i kontakt med Skærbæk Vandværk Amba

Skærbæk Vandværk Amba
Brøns Skovvej 2 A,
6780 Skærbæk


Bemærk!
e-mail: info@skaerbaekfjernvarme.dk Vandværket ligger på vestkysten mellem Tønder og Ribe


Tlf nr. 74753611