Ved at klikke på nedenstående link popper en PDF udskrift op af det gældende regulativ.

Regulativ for Skærbæk Vandværk.      (regulativet er gældende fra 01.01.2021)


Stikledninger / jordledninger
Fra hovedledningen i gaden og ind til skel benævnes ledningen i regulativet for en stikledning.
Ledningens fortsættelse fra skel og ind i huset benævnes i regulativet for en jordledning.

Vandværkets vedligehold og ansvarsgrænse omfatter stikledningen, det vil sige fra hovedledning i gaden og til skel.

Forbrugerens ansvarsområde omfatter jordledning fra skel, målerbrønde og stophaner inde på grunden.
Det vil sige, at vedligeholdelsespligten på jordledningen med installationer er forbrugerens, og at udgifter i forbindelse med udbedring af utætheder i samlinger, afspærringsventiler og stophaner inde på grunden, samt udgifter med vandspild ved brud / utætheder skal afholdes af forbrugeren.

I landområder gælder der ved lange stikledninger lidt andre regler.


Kuglehanen i tilgangen i målerbrønde vedligeholdes dog af Skærbæk Vandværk.

Sådan kommer du i kontakt med Skærbæk Vandværk Amba

Skærbæk Vandværk Amba
Brøns Skovvej 2 A,
6780 Skærbæk


Bemærk!
e-mail: info@skaerbaekfjernvarme.dk Vandværket ligger på vestkysten mellem Tønder og Ribe


Tlf nr. 74753611