Log ind   |  
Skærbæk Vandværk Amba Minimer

Sådan kommer du i kontakt med Skærbæk Vandværk Amba

Skærbæk Vandværk Amba
Brøns Skovvej 2 A,
6780 Skærbæk

e-mail: info@skaerbaekfjernvarme.dk


Tlf nr. 74753611


 

 

Nyheder og driftsoplysninger Minimer

Der har i den seneste tid været en del presseomtale omkring fund af nye pesticider som "cloridazon"  og "1,2,4-triazol" i vandet fra vandværker forskellige steder i Danmark. Vandprøver udtaget på Skærbæk Vandværk har ikke vist nogen form for pesticider i drikkevandet.

Driftsforstyrrelser bekendtgøres normalt via en SMS udsendelse til de berørte forbrugere.

Derfor er det vigtigt, at du har din mobiltelefon tilmeldt SMS-systemet. Det kan gøres under menupunktet KONTAKT

Skærbæk Vandværk Minimer


Skærbæk Vandværk ligger med bygning og tanke på Brøns Skovvej 2a ca. 3 km nord for Skærbæk by.


Vandværket blev dannet i 1982 ved sammenlægning af 5 mindre vandværker som lå i Skærbæk by. Værkerne havde problemer med vandkvaliteten, og det blev besluttet at finde et nyt kildefelt, der kunne fremtidssikre en vandforsyning af Skærbæk by.

Der blev fundet et nyt kildefelt 3 km nord for Skærbæk by. Feltet med 4 boringer, i en dybde af ca. 60 meter, ligger i en bakkedal og er meget velydende. Skærbæk Vandværk har en indvindingstilladelse på 900.000 m3 vand pr. år.

Det nye vandværk blev bygget tæt på kildefeltet.

Skærbæk Vandværk har siden 1997 leveret vand til Brøns Vandværk og siden 2006 også til Rømø.

I 2011 indgik Skærbæk Vandværk en aftale med Mjolden Vandværk om overtagelse deres af ledningsnet og forbrugere, og på tilsvarende vis blev der indgået en aftale med Rejsby Vandværk i 2015


Skærbæk Vandværk udpumper ca. 725.000 m3 vand årligt, og er derfor udpeget af Tønder Kommune som et af 4 nøglevandværker i Tønder Kommune.

For at øge forsyningssikkerheden har Skærbæk Vandværk i 2013 etableret et helt nyt kildefelt af samme størrelse som det eksisterende kildefelt. Det ny kildefelt ligger med 3 boringer i 195 meters dybde i Brøns Skov ca. 2 km øst for vandværket.

Vandets hårdhed ligger på 9,1, hvilket er middelhårdt vand.Copyright Rambøll Danmark A/S